OM FORMIDLINGSFONDEN

Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke (herefter kaldet Formidlingsfonden) er en selvstændig erhvervsdrivende fond. Fonden blev stiftet i 2013 af Roskilde Domsogns menighedsråd. Fonden har til formål at formidle den kulturarv, som eksisterer i og omkring Roskilde Domkirke ved bl.a. men ikke udelukkende, produktion og visning af udstillinger, udarbejdelse af informationsmateriale, tilrettelæggelse af omvisninger og arrangementer, samt etablering af en byggefond til etablering og indretning af bygninger til brug for et besøgscenter. Fondens daglige arbejde varetages af sekretariatet.

Uddeling
Formidlingsfonden kan yde økonomisk støtte, gennem udlodning til projekter, der har til formål at formidle kulturarven i og omkring Roskilde Domkirke.  Læs mere her.

BESTYRELSE

Bestyrelsen består af fem medlemmer og er udpeget af Roskilde Domsogn (et medlem), Slots- og Kulturstyrelsen (to medlemmer), Nationalmuseet (et medlem) og Roskilde Kommune (et medlem).

Morten Langager

Formand, direktør i Dansk Erhverv (udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen)

Thomas Ravn-Pedersen

Næstformand, CEO i Verdens Bedste Nyheder (udpeget af Menighedsrådet)

Michael Andersen

Forskningschef på Nationalmuseet (udpeget af Nationalmuseet)

Henrik Kolind

kommunaldirektør, (udpeget af Roskilde Kommune)

Jette Baagøe

fhv. direktør Jagt- og Skovbrugsmuseet (udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen)