SAMARBEJDER

For at arbejdet med at formidle kulturarven og verdensarven i Roskilde Domkirke i et nyt verdensarvscenter skal lykkes er projektet afhængigt af gode samarbejdspartnere og netværk. Bestyrelsen for både Anlægsfonden og Formidlingsfonden består blandt andet af udpegede fra Slots-og Kulturstyrelsen, Roskilde Kommune og Nationalmuseet. Derudover samarbejder Formidlingsfonden med lokale, regionale, nationale og internationale kultur- og turismeaktører.  Roskilde Domkirke er også en del af netværkerne, Rigsfællesskabets Verdensarvsforening og Den Nordiske Verdensarvsforening. 

Primære partnere

Samarbejdspartnere og netværk