VISION

Roskilde Domkirke er verdensarv – umistelig kulturarv i højeste klasse. Den kongelige gravkirke udgør et unikt samlingspunkt for nationen, både historisk og aktuelt. Ambitionen er at skabe et verdensarvcenter til Roskilde Domkirke i verdensklasse, i eksisterende kulturarv og i et autentisk historisk miljø – Det Kongelige Palæ.

Verdensarvscentret skal styrke samspillet mellem den levende by, turistattraktion og kirke. Med et verdensarvcenter styrkes samspillet mellem levende kirke, kulturarv og turistattraktion. Gennem udstillinger, aktiviteter og involvering skabes enestående oplevelser og værdi for byen, egnen, landet - og verden.

Projektet arbejder mod at Verdensarvcenteret skal være i det Kongelige Palæ i Roskilde. Palæet er bygget af Lauritz de Thurah i 1733-1736. Palæet var til brug for kongen, når han kom forbi Roskilde og bruges i dag stadig af Kongehuset. Palæet står samme sted, hvor den gamle bispegård stod i middelalderen og bruges idag stadig af biskoppen og stiftet. 

Palæet er forbundet med Domkirken via Absalonbuen. Der er således allerede være en visuel dialog med Domkirken, og spiller sammen med kirken, fysisk, funktionelt og historisk.
Centeret vil være udgangspunkt for besøget i Domkirken, og vil gennem sin formidling inspirere gæsten til at udforske de mange detaljer i og uden­for kirken.

DANMARKS VIGTIGSTE KIRKE

Roskilde Domkirke er Danmarks vigtigste kirkebygning. I kraft af sin historie, arkitektur og funktion som kongelig begravelseskirke har den store nationale og internationale kvaliteter. Men kirkens betydning som nationalt monument og dens status som UNESCO-verdensarv er kun i begrænset omfang formidlet. Undersøgelser viser, at danskerne ikke har noget stort kendskab til egen verdensarv, og udenlandske turister er kun i begrænset omfang opmærksomme på de danske bidrag til verdens umistelige kulturarv.

Et øget fokus på verdensarvstemaet vil derfor styrke forståelsen af Danmarks position i den globale kulturhistorie. UNESCOs Verdensarvskomite´ anbefaler, at formidlingen af domkirkens betydning som nationalt monument og UNESCO-verdensarv højnes gennem etableringen af et verdensarvcenter ved Roskilde Domkirke.