VISION

Med et verdensarvcenter kan der skabes et dannelsesrum, hvor afgørende fortællinger om dansk historie og kultur kan formidles gennem sprog og medier, der gør historien tilgængelig for alle, uanset forudsætninger, alder og etnicitet. Et formidlingsrum, som styrker generationsdialogen og fremmer en interkulturel forståelse.

Verdensarvcenteret skal bygges i Roskilde Domkirkes umiddelbare nærhed. Der vil således være en visuel dialog med Domkirken. Centeret vil være udgangspunkt for besøget i Domkirken, og vil gennem sin formidling inspirere gæsten til at udforske de mange detaljer i og uden­for kirken.

DANMARKS VIGTIGSTE KIRKE

Roskilde Domkirke er Danmarks vigtigste kirkebygning. I kraft af sin historie, arkitektur og funktion som kongelig begravelseskirke har den store nationale og internationale kvaliteter. Men kirkens betydning som nationalt monument og dens status som UNESCO-verdensarv er kun i begrænset omfang formidlet. Undersøgelser viser, at danskerne ikke har noget stort kendskab til egen verdensarv, og udenlandske turister er kun i begrænset omfang opmærksomme på de danske bidrag til verdens umistelige kulturarv.

Et øget fokus på verdensarvstemaet vil derfor styrke forståelsen af Danmarks position i den globale kulturhistorie. UNESCOs Verdensarvskomite´ anbefaler, at formidlingen af domkirkens betydning som nationalt monument og UNESCO-verdensarv højnes gennem etableringen af et verdensarvcenter ved Roskilde Domkirke.