OM ANLÆGSFONDEN

Anlægsfonden formidlingscenter kulturarven Roskilde Domkirke (herefter kaldet Anlægsfonden) er en selvstændig erhvervsdrivende fond. Fonden blev stiftet i 2015 af ROMU.
Fonden har til formål på alment velgørende grundlag at støtte Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke (herefter Formidlingsfonden) ved at anlægge, anskaffe, vedligeholde, udleje og udlåne bygninger mv. som ramme for Formidlingsfondens aktiviteter, herunder bl.a. at tilvejebringe midler herunder fundraising eventuelt i samarbejde med Formidlingsfonden til støtte for fondens og Formidlingsfondens formål.

Fonden kan endvidere yde økonomisk støtte, gennem udlodning støtte formidling af den kulturarv der eksisterer i og omkring Roskilde Domkirke.

BESTYRELSE

Bestyrelsen kan bestå af op til 8 medlemmer der er udpeget af ROMU (et medlem), Roskilde Kommune (et medlem) og Formidlingsfondens bestyrelse (tre til fem medlemmer, herunder tre fra sin midte samt op til to eksterne).

Morten Langager

Formand, direktør i Dansk Erhverv (udpeget af Formidlingsfonden)

Thomas Ravn-Pedersen

Næstformand, CEO i Verdens Bedste Nyheder (udpeget af Formidlingsfonden)

Michael Andersen

Forskningschef ved Nationlamuseet (udpeget af Formidlingsfonden)

Lauge Brandt

fhv. bygningschef, Roskilde Kommune, (udpeget af ROMU)

Lise Korsgaard

Sekretariatsleder ved Vartov (udpeget af ROMU)

Henrik Kolind

kommunaldirektør, (udpeget af Roskilde Kommune)

Ane Skak

Direktør Immersive Stories (udpeget af Formidlingsfonden som eksternt medlem)