OM ANLÆGSFONDEN

Anlægsfonden formidlingscenter kulturarven Roskilde Domkirke (herefter kaldet Anlægsfonden) er en selvstændig erhvervsdrivende fond. Fonden blev stiftet i 2015 af ROMU.
Fonden har til formål på alment velgørende grundlag at støtte Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke (herefter Formidlingsfonden) ved at anlægge, anskaffe, vedligeholde, udleje og udlåne bygninger mv. som ramme for Formidlingsfondens aktiviteter, herunder bl.a. at tilvejebringe midler herunder fundraising eventuelt i samarbejde med Formidlingsfonden til støtte for fondens og Formidlingsfondens formål.

Fonden kan endvidere yde økonomisk støtte, gennem udlodning støtte formidling af den kulturarv der eksisterer i og omkring Roskilde Domkirke.

BESTYRELSE

Bestyrelsen kan bestå af op til 8 medlemmer der er udpeget af ROMU (et medlem), Roskilde Kommune (et medlem) og Formidlingsfondens bestyrelse (tre til fem medlemmer, herunder tre fra sin midte samt op til to eksterne).

Poul Bache

Formand, fhv. direktør i Kulturstyrelsen (udpeget af Formidlingsfonden)

Morten Thomsen Højsgaard

Museumsdirektør i ROMU (udpeget af ROMU)

Thomas Ravn-Pedersen

CEO i Verdens Bedste Nyheder, menighedsrådsmedlem (udpeget af Formidlingsfonden)

Henrik Kolind

kommunaldirektør, (udpeget af Roskilde Kommune)

Lauge Brandt

fhv. bygningschef, Roskilde Kommune, (udpeget af ROMU)