FORMIDLING

I formidlingen i det kommende verdensarvcenter vil der være særligt fokus på flere målgrupper.

Der vil være særligt fokus på læring og uddannelse, og gøre verdensarven tilgængelig for den nye generation.

Der vil yderligere være særligt fokus på danske og udenlandske gæster med interesse for dansk historie, kulturarv og arkitektur.

Der vil også være et særligt fokus på den turisme, der specielt knytter sig til UNESCO-verdensarv.

FORMIDLINGSPRINCIPPER

Verdensarvcenteret skal være nøglen til at forstå hovedtrækkene i Domkirkens historie og betydning med udgangspunkt i verdensarvens to UNESCO- kriterier. Centeret er således platformen, hvorfra besøget begynder eller opsamles.  Domkirkens detaljer skal opleves, udforskes og formidles, hvor de findes både ude og inde i Domkirken. 

Formidlingen vil være:

 • Tage udgangspunkt i verdensarven og kulturarven i Domkirken
 • Forskningsbaseret
 • Differentieret i forståelse for gæsternes forskellige forudsætninger
 • Tilgængelig på de medier, der når bredest ud
 • Digital tilgængelig i og uden for verdensarvscenteret
 • Analogt baseret i relevant omfang
 • Genstandsbaseret i relevant omfang
 • Engagerende, analogt og digitalt
 • Med vægt på en udbygget læringsdel til skole m.v.
 • Internationalt orienteret
 • Formidlingen skal have en dybde og variation, så der skabes lyst til at besøge
  Domkirken igen.

UDSTILLINGENS  2 TEMAER

Roskilde Domkirke er udpeget af UNESCO som verdensarv og unikt bevaringsværdigt monument, fordi den er Nordens første gotiske bygningsværk, der gennem 800 år er blevet udbygget med kapeller i kraft af sin status som kongelig gravkirke.

Verdensarvcenteret vil i sin formidling samle fortællingerne i de to forbundne kernefortællinger:

KONGELIG DANMARKSHISTORIE

Om de helt store monarkers liv og død gennem 1000 år. Fra Harald Blåtand til dronning Ingrid.

KULTURARV I VERDENSKLASSE

Fra trækirke til katedral i tegl til UNESCO Verdensarv.