FORMIDLING

I formidlingen vil der være særlig fokus på generationsmødet og  mulighed for dialog på basis af generationernes forskellige forudsætninger.

Der vil være særlig fokus på læring og uddannelse, og det vil være en målsætning igen at gøre Roskilde Domkirke til et selvfølgeligt besøgsmål for skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Der vil være særlig fokus på danske og udenlandske gæster med interesse for dansk historie, kulturarv og arkitektur.

Der vil være et særligt fokus på den turisme, der specielt knytter sig til UNESCO-verdensarv.

FORMIDLINGSPRINCIPPER

Besøgscenteret skal være nøglen til at forstå hovedtrækkene i Domkirkens historie og betydning og således platformen, hvorfra besøget begynder.  Domkirkens detaljer skal opleves, udforskes og formidles, hvor de findes både ude og inde i Domkirken. Derfor vil formidlingen blive opdelt i tre geografiske lokaliteter: besøgscenter, Domkirkepladsen og domkirkens interiør. Hver lokalitet vil benytte sig af de formidlingsformer og platforme, som bedst egner til det konkrete rum.

Formidlingen vil være:

 • Differentieret i forståelse for gæsternes forskellige forudsætninger
 • Tilgængelig på de medier, der når bredest ud
 • Digital tilgængelig i og udenfor besøgscentret
 • Analogt baseret i relevant omfang
 • Genstandsbaseret i videst muligt omfang
 • Engagerende, analogt og digitalt.
 • Med vægt på en udbygget læringsdel til skole m.v.
 • Internationalt orienteret.
 • Formidlingen skal derfor have en dybde og variation, så der skabes lyst til at besøge
  Domkirken igen.

UDSTILLINGENS 3 TEMAER

Roskilde Domkirke giver mange indgange til dansk historie og kultur. Besøgscentret vil i sin formidling samle fortællingerne i tre hovedemner Verdensarv, enestående arkitektur og kongeslægtens gravkirke.

VERDENSARV

KONGERNES GRAVKIRKE

ARKITEKTUR