FORMIDLING

I formidlingen vil der være særlig fokus på generationsmødet og  mulighed for dialog på basis af generationernes forskellige forudsætninger.

Der vil være særlig fokus på læring og uddannelse, og det vil være en målsætning igen at gøre Roskilde Domkirke til et selvfølgeligt besøgsmål for skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Der vil være særlig fokus på danske og udenlandske gæster med interesse for dansk historie, kulturarv og arkitektur.

Der vil være et særligt fokus på den turisme, der specielt knytter sig til UNESCO-verdensarv.

FORMIDLINGSPRINCIPPER

Besøgscenteret skal være nøglen til at forstå hovedtrækkene i Domkirkens historie og betydning og således platformen, hvorfra besøget begynder.  Domkirkens detaljer skal opleves, udforskes og formidles, hvor de findes både ude og inde i Domkirken. Derfor vil formidlingen blive opdelt i tre geografiske lokaliteter: besøgscenter, Domkirkepladsen og domkirkens interiør. Hver lokalitet vil benytte sig af de formidlingsformer og platforme, som bedst egner til det konkrete rum.

Formidlingen vil være:

 • Differentieret i forståelse for gæsternes forskellige forudsætninger
 • Tilgængelig på de medier, der når bredest ud
 • Digital tilgængelig i og udenfor besøgscentret
 • Analogt baseret i relevant omfang
 • Genstandsbaseret i videst muligt omfang
 • Engagerende, analogt og digitalt.
 • Med vægt på en udbygget læringsdel til skole m.v.
 • Internationalt orienteret.
 • Formidlingen skal derfor have en dybde og variation, så der skabes lyst til at besøge
  Domkirken igen.

UDSTILLINGENS 3 TEMAER

Roskilde Domkirke giver mange indgange til dansk historie og kultur. Besøgscentret vil i sin formidling samle fortællingerne i tre hovedemner Verdensarv, enestående arkitektur og kongeslægtens gravkirke.

VERDENSARV

Målgruppe
I formidlingen vil der være særlig fokus på generationsmødet og vigtigheden af, at der skabes mulighed for en dialog på basis af generationernes forskellige forudsætninger. Der vil være særlig fokus på læring og uddannelse, og det vil være en målsætning igen at gøre Roskilde Domkirke til et selvfølgeligt besøgsmål for skoler og andre uddannelsesinstitutioner.
Der vil være særlig fokus på danske og udenlandske gæster med interesse for dansk historie, kulturarv og arkitektur. Der vil være et særligt fokus på den turisme, der specielt knytter sig til UNESCO-verdensarv.

HVOR
Besøgscenteret skal være nøglen til at forstå hovedtrækkene i Domkirkens historie og betydning.
Besøgscenteret er platformen, hvorfra besøget begynder. Besøgscenteret vil derfor ikke have fokus på de mange detaljer. Domkirkens detaljer skal opleves, udforskes og formidles, hvor de findes både ude og inde i Domkirken. Derfor vil formidlingen blive opdelt i tre geografiske lokaliteter: besøgscenter, domkirkepladsen og domkirkens interiør. Hver lokalitet vil benytte sig af de formidlingsformer og platforme, som bedst egner til det konkrete rum.

FORMIDLINGSPRINCIPPER
Formidlingen vil være:
• Differentieret i forståelse for gæsternes forskellige forudsætninger
• Tilgængelig på de medier, der når bredest ud
• Digital tilgængelig i og udenfor besøgscentret
• Analogt baseret i relevant omfang
• Genstandsbaseret i videst muligt omfang
• Engagerende, analogt og digitalt.
• Med vægt på en udbygget læringsdel til skole m.v.
• Internationalt orienteret.
Mange besøger kun Roskilde Domkirke en gang til trods for, at kirken rummer et utal af fortællinger
og oplevelser. Formidlingen skal derfor have en dybde og variation, så der skabes lyst til at besøge
Domkirken igen.

Temaer
Roskilde Domkirke giver mange indgange til dansk historie og kultur. Besøgscentret vil i sin formidling samle fortællingerne i tre hovedemner Verdensarv, enestående arkitektur og kongeslægtens gravkirke.

 • Verdensarv: Temaets formål er at gøre gæsterne bevidste om verdensarvens betydning for historien, fremtiden og den mellemfolkelige kulturarv. Temaet skal skabe en forståelse for Verdensarvskonventionens betydning og Verdensarvslistens mangfoldighed samt præsentere væsentlige danske og udenlandske verdensarvssteder. Samtidig sættes verdensarven ind i en samtidig kontekst, hvor truslerne mod verdensarv og kulturarv gøres tydelige og vedkommende.
 • Kongeslægtens gravkirke: Temaet skal sætte kongegravene i Domkirken ind i en samlet fortælling om den kongelige begravelse fra regentens død, over begravelsesceremonien til etablering af det kongelige gravmæle. Temaet skal således hjælpe gæsten til at forstå Roskilde Domkirkes funktion som kongelig gravkirke i en historisk og magtsymbolsk forståelsesramme, hvor gæsterne lærer at afkode gravmælernes symbolik.
 • Enestående arkitektur: Dette tema vil give gæsterne en arkitektur- religions og teknologihistorisk forståelse for hvorfor og hvordan en middelalderlig kirkebygning som Roskilde Domkirke blev opført. Herfra vil temaet bygge videre og udfolde de efterfølgende stilarter som er repræsenteret i Roskilde Domkirkes kongelige kapeller. Gæsterne skal gå fra kirken med et ordnet overblik over den europæiske kirkearkitekturs historie.

KONGERNES GRAVKIRKE

Målgruppe
I formidlingen vil der være særlig fokus på generationsmødet og vigtigheden af, at der skabes mulighed for en dialog på basis af generationernes forskellige forudsætninger. Der vil være særlig fokus på læring og uddannelse, og det vil være en målsætning igen at gøre Roskilde Domkirke til et selvfølgeligt besøgsmål for skoler og andre uddannelsesinstitutioner.
Der vil være særlig fokus på danske og udenlandske gæster med interesse for dansk historie, kulturarv og arkitektur. Der vil være et særligt fokus på den turisme, der specielt knytter sig til UNESCO-verdensarv.

HVOR
Besøgscenteret skal være nøglen til at forstå hovedtrækkene i Domkirkens historie og betydning.
Besøgscenteret er platformen, hvorfra besøget begynder. Besøgscenteret vil derfor ikke have fokus på de mange detaljer. Domkirkens detaljer skal opleves, udforskes og formidles, hvor de findes både ude og inde i Domkirken. Derfor vil formidlingen blive opdelt i tre geografiske lokaliteter: besøgscenter, domkirkepladsen og domkirkens interiør. Hver lokalitet vil benytte sig af de formidlingsformer og platforme, som bedst egner til det konkrete rum.

FORMIDLINGSPRINCIPPER
Formidlingen vil være:
• Differentieret i forståelse for gæsternes forskellige forudsætninger
• Tilgængelig på de medier, der når bredest ud
• Digital tilgængelig i og udenfor besøgscentret
• Analogt baseret i relevant omfang
• Genstandsbaseret i videst muligt omfang
• Engagerende, analogt og digitalt.
• Med vægt på en udbygget læringsdel til skole m.v.
• Internationalt orienteret.
Mange besøger kun Roskilde Domkirke en gang til trods for, at kirken rummer et utal af fortællinger
og oplevelser. Formidlingen skal derfor have en dybde og variation, så der skabes lyst til at besøge
Domkirken igen.

Temaer
Roskilde Domkirke giver mange indgange til dansk historie og kultur. Besøgscentret vil i sin formidling samle fortællingerne i tre hovedemner Verdensarv, enestående arkitektur og kongeslægtens gravkirke.


 • Kongeslægtens gravkirke: Temaet skal sætte kongegravene i Domkirken ind i en samlet fortælling om den kongelige begravelse fra regentens død, over begravelsesceremonien til etablering af det kongelige gravmæle. Temaet skal således hjælpe gæsten til at forstå Roskilde Domkirkes funktion som kongelig gravkirke i en historisk og magtsymbolsk forståelsesramme, hvor gæsterne lærer at afkode gravmælernes symbolik.
 • Enestående arkitektur: Dette tema vil give gæsterne en arkitektur- religions og teknologihistorisk forståelse for hvorfor og hvordan en middelalderlig kirkebygning som Roskilde Domkirke blev opført. Herfra vil temaet bygge videre og udfolde de efterfølgende stilarter som er repræsenteret i Roskilde Domkirkes kongelige kapeller. Gæsterne skal gå fra kirken med et ordnet overblik over den europæiske kirkearkitekturs historie.

ARKITEKTUR

Målgruppe
I formidlingen vil der være særlig fokus på generationsmødet og vigtigheden af, at der skabes mulighed for en dialog på basis af generationernes forskellige forudsætninger. Der vil være særlig fokus på læring og uddannelse, og det vil være en målsætning igen at gøre Roskilde Domkirke til et selvfølgeligt besøgsmål for skoler og andre uddannelsesinstitutioner.
Der vil være særlig fokus på danske og udenlandske gæster med interesse for dansk historie, kulturarv og arkitektur. Der vil være et særligt fokus på den turisme, der specielt knytter sig til UNESCO-verdensarv.

HVOR
Besøgscenteret skal være nøglen til at forstå hovedtrækkene i Domkirkens historie og betydning.
Besøgscenteret er platformen, hvorfra besøget begynder. Besøgscenteret vil derfor ikke have fokus på de mange detaljer. Domkirkens detaljer skal opleves, udforskes og formidles, hvor de findes både ude og inde i Domkirken. Derfor vil formidlingen blive opdelt i tre geografiske lokaliteter: besøgscenter, domkirkepladsen og domkirkens interiør. Hver lokalitet vil benytte sig af de formidlingsformer og platforme, som bedst egner til det konkrete rum.

FORMIDLINGSPRINCIPPER
Formidlingen vil være:
• Differentieret i forståelse for gæsternes forskellige forudsætninger
• Tilgængelig på de medier, der når bredest ud
• Digital tilgængelig i og udenfor besøgscentret
• Analogt baseret i relevant omfang
• Genstandsbaseret i videst muligt omfang
• Engagerende, analogt og digitalt.
• Med vægt på en udbygget læringsdel til skole m.v.
• Internationalt orienteret.
Mange besøger kun Roskilde Domkirke en gang til trods for, at kirken rummer et utal af fortællinger
og oplevelser. Formidlingen skal derfor have en dybde og variation, så der skabes lyst til at besøge
Domkirken igen.

Temaer
Roskilde Domkirke giver mange indgange til dansk historie og kultur. Besøgscentret vil i sin formidling samle fortællingerne i tre hovedemner Verdensarv, enestående arkitektur og kongeslægtens gravkirke.

 • Enestående arkitektur: Dette tema vil give gæsterne en arkitektur- religions og teknologihistorisk forståelse for hvorfor og hvordan en middelalderlig kirkebygning som Roskilde Domkirke blev opført. Herfra vil temaet bygge videre og udfolde de efterfølgende stilarter som er repræsenteret i Roskilde Domkirkes kongelige kapeller. Gæsterne skal gå fra kirken med et ordnet overblik over den europæiske kirkearkitekturs historie.