FORMIDLING

I formidlingen i det kommende verdensarvcenter vil der være særligt fokus på flere målgrupper.

Der vil være særligt fokus på læring og uddannelse, og det vil være en målsætning igen at gøre Roskilde Domkirke til et selvfølgeligt besøgsmål for skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Der vil være særligt fokus på danske og udenlandske gæster med interesse for dansk historie, kulturarv og arkitektur.

Der vil være et særligt fokus på den turisme, der specielt knytter sig til UNESCO-verdensarv.

FORMIDLINGSPRINCIPPER

Verdensarvcenteret skal være nøglen til at forstå hovedtrækkene i Domkirkens historie og betydning og således platformen, hvorfra besøget begynder.  Domkirkens detaljer skal opleves, udforskes og formidles, hvor de findes både ude og inde i Domkirken. 

Formidlingen vil være:

 • Differentieret i forståelse for gæsternes forskellige forudsætninger
 • Tilgængelig på de medier, der når bredest ud
 • Digital tilgængelig i og udenfor besøgscentret
 • Analogt baseret i relevant omfang
 • Genstandsbaseret i videst muligt omfang
 • Engagerende, analogt og digitalt.
 • Med vægt på en udbygget læringsdel til skole m.v.
 • Internationalt orienteret.
 • Formidlingen skal have en dybde og variation, så der skabes lyst til at besøge
  Domkirken igen.

UDSTILLINGENS 3 TEMAER

Roskilde Domkirke er en rejse i den kongelige Danmarkshistorie og arkitekturhistorie. Verdensarvcenteret vil i sin formidling samle fortællingerne i tre hovedemner:

KONGELIG DANMARKSHISTORIE

Om de helt store monarkers liv og død.

KULTURARV I VERDENSKLASSE

Fra trækirke til katedral i tegl til UNESCO Verdensarv.

DEN SIDSTE REJSE

Ritualer, der samler folk, nation, by og land, kongehus og kirke.