FORSKNING

Vores viden om Roskilde Domkirkes middelalderlige arkitektur baserer sig på forskning som strækker sig næsten 70 år tilbage.

Et nyt besøgscenter skal basere sig på ny viden. Derfor støttede formidlingsfonden i 2017 en forskningsundersøgelse på Nationalmuseet. Undersøgelsens formål var at se på Domkirken med nye øjne ved at inddrage de seneste 70 års forskning i middelalderlig arkitektur. Undersøgelsen forventes færdiggjort og publiceret i 2019.

Læs mere om nuværende projekter her.

ARKÆOLOGI

Området omkring Roskilde Domkirke har været bebygget siden den tidlige middelalder. Derfor gennemførtes i 2014 en arkæologisk forundersøgelse af byggefeltet.

Der blev ikke fundet rester efter middelalderlige bygninger. Men undersøgelsen konkluderede, at en arkæologisk udgravning er nødvendig, da der er spor efter middelalderlige kulturlag. Området omkring Domkirkepladsen rummede i middelalderen en række bebyggelser med tilknytning til kirken såsom ærkedegnens bolig, kongsgård og kannikkeboliger. Det er muligt, at udgravningen kan frembringe fund, som kan få indflydelse på den historie og de genstande, der skal formidles i besøgscenteret.