FORMIDLING AF UNESCO VERDENSARV

Formidlingsfonden varetager formidlingsforpligtelsen af Roskilde Domkirke som verdensarv. I 1995 blev Domkirken udpeget af UNESCO som "enestående og umistelig kulturarv", fordi den er Nordens første gotiske bygningsværk, der gennem 800 år er blevet udbygget med kapeller i kraft af sin status som kongelig gravkirke.  Domkirke er dermed i godt selskab med verdensberømte monumenter som pyramiderne i Egypten, Taj Mahal i Indien og Den kinesiske mur.  

Roskilde Domkirke opfylder to af  UNESCOs kriterier:

1: Roskilde Domkirke er med sine ca. 2,5 millioner røde sten et enestående eksempel på den tidlige brug af teglsten til opførelse af store kirkebygninger i Nordeuropa.

2: 800 års europæisk arkitekturhistorie er samlet i Roskilde Domkirke gennem tilføjelsen af gravkapeller og våbenhuse i løbet af de århundreder, hvor Domkirken har fungeret som mausoleum for det danske kongehus.

Danmark og Grønland har 10 verdensarvssteder - 7 kulturelle og 3 natur. Læs mere om de forskellige steder på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside. Fonden deltager som repræsentant i Rigsfælleskabets Verdensarvsforening.

VERDENSARV

Roskilde Domkirke er UNESCO verdensarv. Verdensarv er  kultur eller naturarv af enestående betydning for klodens og menneskets historie. Verdensarvslisten rummer over 1000 naturområder og monumenter.

Verdensarven repræsenterer menneskehedens ypperste kulturelle historie. Samtidig er verdensarv et udtryk for en fælles global forståelse om at bevare og formidle disse enestående universelle udtryk for menneskets kreativitet og klodens historie på tværs af folkeslag og tid. Den fælles globale målsætning kan kun realiseres gennem et nationalt ansvar for at beskytte verdensarven, og gennem formidling gøre den tilgængelig for verdens befolkning. Det er steder, der fortæller noget om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Disse steder er så enestående, at de skal beskyttes og bevares for eftertiden af en international konvention.

”Verdensarv er det fra vores fortid, som vi lever med i dag, og som vi giver videre til de fremtidige generationer. Vores kultur- og naturarv er begge uerstattelige kilder til liv og inspiration.”

UNESCO

Beskyttelse af verdensarv er forholdsvis ny ting. Efter Anden Verdenskrig blev De Forenede Nationer (FN) født med et ønske om at skabe varig fred. En fred, der baserer sig på solidaritet mellem mennesker på baggrund af viden om og forståelse for hinandens kulturer og historie.  I erkendelse af at fred ikke kun skabes gennem politik, men også kræver uddannelse og kulturel forståelse oprettedes UNESCO (FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur). Heraf stammer idéen om verdensarv.

Da Egypten i 1950’erne byggede Aswandæmningen, satte UNESCO et projekt i gang for at redde det 3.300 år gamle tempel Abu Simpel, der ville blive oversvømmet. Templet blev flyttet sten for sten!. I 1972 blev UNESCO’s Verdensarvskonvention vedtaget, der forpligter lande til at bevare universel værdifuld kultur- og naturarv. 

UNESCO & VERDENSMÅLENE

UNESCO er oprettet af FN for at bidrage til at skabe fred i verden gennem blandt andet at bevare værdifuld kulturarv som Roskilde Domkirke. Således er Domkirken også en del af UNESCO's bidrag til opfyldelse af FN's 17 verdensmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.