FORMIDLINGS- OG FORSKNINGSPROJEKTER

Formidlingsfonden står blandt andet bag formidlings- og forskningsprojekter i Roskilde Domkirke. Læs mere om de nuværende projekter her.

INDSAMLING OM FREDERIK 9.s BEGRAVELSE

Indsamlingsprojekt i samarbejde med ROMU

Den 14. januar 2022 er det 50 år siden Frederik 9. døde, og Dronning Margrethe 2. blev regent. Kongens død og begravelse blev en begivenhed, som optog hele Danmark. Mange sagde et sidste farvel, da kongens kiste stod Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke. Og sørgeoptoget, der 24. januar førte kisten gennem København og videre med tog til Roskilde, passerede tusinder af mennesker. Folkets oplevelser af kongens død og begravelse er interessante i dag og vigtige at bevare for eftertiden. Og derfor indsamler vi nu personlige beretninger, fotografier eller ting, som har med Frederik 9.s begravelse at gøre.

Bag indsamlingsprojektet står samarbejdspartnerne Fonden til formidling af kulturarv Roskilde Domkirke og museumsorganisationen ROMU. Beretninger, fotografier og genstande tilgår ROMUs samling.

Indsamlingen varer til januar 2023. Læs mere om indsamlingen her.

HVORNÅR BLEV ROSKILDE DOMKIRKE BYGGET?

Forskningsprojekt om Domkirkens middelalderlige bygningshistorie ved Nationalmuseet

Formidlingsfonden har i samarbejde med Nationalmuseet igangsat en bygningsarkæologisk undersøgelse af Domkirkens middelalderlige dele. Den nuværende viden baseres på Danmarks Kirkers undersøgelse af Domkirken i 1949-51, som i store træk læner sig op af forskningsresultater og konklusioner fra 1864. Siden er den bygningsarkæologiske undersøgelsesmetode blevet forfinet, mens den generelle indsigt i Danmarks middelalderlige kirker i dag er mere detaljeret.

Ved en supplerende murværksanalyse vil det højst sandsynligt være muligt at udskille byggefaser, der ikke tidligere har været erkendt, og derved få et langt mere nuanceret billede af den store teglstenskirkes præcise byggeforløb, herunder kirkens alder. Igennem denne analyse vil kirkens arkitektur desuden kunne præciseres; herved skabes et solidt fundament for at udpege katedralens internationale forbilleder.

Undersøgelsen forventes afsluttet og publiceret i 2022.