FORMIDLINGS- OG FORSKNINGSPROJEKTER

Formidlingsfonden står blandt andet bag formidlings- og forskningsprojekter i Roskilde Domkirke. Læs mere om de nuværende projekter her.

KONGEN ER DØD - KONGEN LÆNGE LEVE!

Særudstilling om H.M. Margrethe 2.s gravmæle (opsat 2018)

Udstillingen er udarbejdet af fondens sekretariat i samarbejde med White Noise Agency, og består af en udstillingsvæg opstillet i kirkens korrunding. Udstillingen fortæller om domkirkens rolle som kongeslægtens gravkirke, samt det kunstneriske arbejde ved billedkunstner Bjørn Nørgaard.

Udstillingen forventes nedtaget 2020.

HVORNÅR BLEV ROSKILDE DOMKIRKE BYGGET?

Forskningsprojekt om Domkirkens middelalderlige bygningshistorie ved Nationalmuseet

Formidlingsfonden har i samarbejde med Nationalmuseet igangsat en bygningsarkæologisk undersøgelse af Domkirkens middelalderlige dele. Den nuværende viden baseres på Danmarks Kirkers undersøgelse af Domkirken i 1949-51, som i store træk læner sig op af forskningsresultater og konklusioner fra 1864. Siden er den bygningsarkæologiske undersøgelsesmetode blevet forfinet, mens den generelle indsigt i Danmarks middelalderlige kirker i dag er mere detaljeret.

Ved en supplerende murværksanalyse vil det højst sandsynligt være muligt at udskille byggefaser, der ikke tidligere har været erkendt, og derved få et langt mere nuanceret billede af den store teglstenskirkes præcise byggeforløb, herunder kirkens alder. Igennem denne analyse vil kirkens arkitektur desuden kunne præciseres; herved skabes et solidt fundament for at udpege katedralens internationale forbilleder.

Undersøgelsen forventes afsluttet og publiceret i 2020.