STØTTE

Formidlingsfondens overskud og opsparede midler kan ifølge vedtægterne (pkt. 9.1) anvendes til at yde økonomisk støtte til projekter, der har til formål at formidle kulturarven Roskilde Domkirke. Indtil videre prioriteres dog at støtte etableringen af et besøgscenter ved Domkirken.

KRAV

Formidlingsfonden kan yde økonomisk støtte, gennem udlodning til projekter, der har til formål at formidle kulturarven i og omkring Roskilde Domkirke. Formidlingsfonden kan endvidere indgå i samarbejde med kulturinstitutioner og myndigheder om projekter, der har til formål at formidle kulturarv og historie, når dette har sammenhæng med fondens formål. Samarbejdet kan tillige bestå i økonomisk bidrag til sådanne projekter.

Projekter kan eksempelvis være formidlingsprojekter og forskningsprojekter. Se igangværende projekter her. Det anbefales, at man forud for udarbejdelse af ansøgning kontakter fondens direktør David Høyer på dah@roskildedomkirke.dk.

ANSØGNING

Ansøgninger sendes til dah@roskildedomkirke.dk
Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse samt budget. Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 1. april. Ansøger kan forvente svar 1. juni.